Onze beloftes zijn uw garantie voor een goede australian labradoodle pup

Happy Doodles verklaart hierbij:

Dat wij de Australian Labradoodle zullen beschermen, promoten en verbeteren in ons hele doen en laten, zowel schriftelijk als mondeling en wij zullen de gedragsregels en ethische code naleven zoals voorgeschreven door de Australian Labradoodle Association Europe.

Wij zullen er altijd zorg voor dragen dat alle honden goed gehuisvest zullen zijn, goed gevoed worden, genoeg te drinken hebben, genoeg beweging krijgen, geestelijk gestimuleerd worden en alle noodzakelijke medische zorg krijgen .

Wij verklaren hierbij dat nooit een lidmaatschap is stopgezet of is opgeheven door een hondenorganisatie. Tevens verklaren wij nooit veroordeeld of verdacht te zijn geweest wegens enige vorm van dierenmishandeling.

Wij staan open voor elke vorm van inspectie door elke daartoe geautoriseerde instantie, danwel elk bestuurslid van een Australian Labradoodle rasvereniging.

Wij verklaren hierbij dat geen enkele teef onder de 16 maanden of na de leeftijd van 8 jaar een nest zal krijgen. Ook zal elke teef niet meer dan 5 nesten in haar leven krijgen en zal er minimaal 10 maanden rust zijn tussen 2 nesten.

Wij zullen alleen fokken met honden die daar geestelijk of fysiek aan toe zijn.

Wij zullen geen nesten fokken waarvan het inteeltpercentage meer dan 5% is.

Wij zullen nooit honden of hun nakomelingen verkopen, verhandelen of verloten aan commerciƫle groothandelaars, dierenwinkels of aan de detailhandel.

Wij zullen ervoor zorgen dat onze pups het nest niet verlaten voor de leeftijd van 8 weken.

Wij zullen alle puppen elke 2 weken ontwormen, met 6 weken inenten, en laten chippen alvorens zij het nest verlaten.

Wij garanderen dat alle bij ons geboren pups bij ons in huis grootgebracht worden, goed verzorgd worden, tijdig gevaccineerd worden, regelmatig ontwormd worden en in een gezonde omgeving opgroeien waar zij fysiek, mentaal en sociaal genoeg gestimuleerd worden. Het socialiseren zal in huiselijke kring plaatsvinden.

Wij zullen de pups niet in het nest steriliseren tenzij daar een aanleiding toe is.

Wij zullen met toekomstige eigenaren middels een clausule in het verkoopcontract overeenkomen dat zij niet met de hond zullen fokken, en de hond uiterlijk met 18 maanden te steriliseren danwel te castreren.(naar wens eigenaar)

Wij zullen onze pups alleen aan toekomstige eigenaren meegeven indien zij laten blijken de verantwoordelijkheid te kunnen dragen ten opzichte van de gezondheid en het welzijn van de hond.

Wij zullen alle pupkopers schriftelijke informatie meegeven met details over de noodzakelijke voeding, training en medische zorg, en/of hier een alternatief voor aanbieden.

Wij zullen pupkopers leren wat hun verantwoordelijkheid is ten aanzien van de hond en wij bieden aan de hond te allen tijde terug te nemen (of te assisteren bij herplaatsing) als deze, om wat voor reden dan ook, niet meer gewenst is.

Wij zullen meningsverschillen met pupkopers en collega fokkers professioneel benaderen en oplossen.

Wij zullen de integriteit van de australian labradoodle fokkers aanhangen en stimuleren. Wij zijn oprecht in al onze daden, zowel schriftelijk als mondeling. Wij zullen naar eer en geweten handelen naar zowel pupkopers als naar andere fokkers.

Wij beloven hierbij aan alle pupkopers dat als de pup een erfelijk gezondheidsprobleem heeft, welke zich binnen 1 jaar na geboorte openbaart, wij hem of haar een nieuwe pup/hond zullen geven, of gemaakte medische kosten zullen vergoeden, tot maximaal het betaalde aankoopbedrag.

Wij zullen met onze honden verantwoord fokken, en alle nakomelingen zorgvuldig observeren en registreren. Als wij hierbij tot de conclusie komen dat een specifiek koppel ernstige afwijkingen doorgeeft, dan zullen wij ons fokprogramma zodanig bijstellen dat dit koppel samen geen nakomelingen meer krijgt.

Wij zullen onze fokhonden compleet laten testen (HD, ED, Patella luxatie, PRA, VWD,DM, EIC, IC en jaarlijkse oogcontrole), inclusief DNA profiel, alvorens een hond voor de fok gebruikt wordt.